Ces1 » Hoofdpagina » Welkom!
Cogito ergo sum

Welkom allemaal

De artikels die je op deze pagina vindt, behandelen verschillende onderwerpen zoals geld, politiek, geschiedenis en cultuur, hoewel je die domeinen niet echt van elkaar kan scheiden. Hoewel het voornemen elke dag een artikel te schrijven niet realistisch bleek, is de passionele haat-liefde verhouding met de behandelde onderwerpen vruchtbaar genoeg om productief te blijven.

Ik hou daarbij geen blad voor de mond. Veel van de artikels stellen algemeen aanvaarde ideeën in vraag; op een naar ik hoop zo objectief mogelijke manier. Ik probeer een brede algemene kennis te onderhouden, maar geef toe dat ik op geen enkel domein een expert ben. Daarom ga ik het debat en reacties op mijn artikels zeker niet uit de weg; we kunnen altijd van elkaar leren. Mijn grootste hoop is dan ook om hier een kleine bijdrage te leveren aan een bewuste en kritische wereld, altijd ondersteund door dat eenvoudige, maar effectieve "gezond boerenverstand".

Ik wens jullie in alle geval veel leesplezier toe.

Allervriendelijkste groeten

Nieuwe artikelen van Ces1

Vijf moorddadige despoten

Hitler is de beruchtste dictator van de afgelopen tweehonderd jaar, maar het is niet zijn regime dat de meeste moorden op de kerfstok heeft staan. Op vlak van onmenselijkheid en meest afschuwelijke mi…
Nag Hammadi I.3 Het Evangelie der Waarheid

Nag Hammadi I.3 Het Evangelie der Waarheid

'Heel mijn leven heb ik gewerkt en gestudeerd om deze dingen te ontdekken, en zij wisten dit al!' Deze uitspraak van Carl Gustav Jung was zijn reactie op het horen van een passage uit het Evangelie de…
Nag Hammadi I.2 Geheime Boek van Jakobus

Nag Hammadi I.2 Geheime Boek van Jakobus

De tweede tekst uit de Nag Hammadi bibliotheek is minstens zo oud als de canonieke evangeliën en verwijst zelfs naar nog oudere oorspronkelijk Hebreeuwse boeken, die alleen voor de hoogst ingewijde le…
Nag Hammadi I.1 Gebed van Paulus de Apostel

Nag Hammadi I.1 Gebed van Paulus de Apostel

Deze tekst is de eerste van de Nag Hammadi codices en alleen al daardoor opmerkelijk. Hoewel genoemd naar Paulus, is de tekst niet door de apostel geschreven. De sterk gnostische inslag en het feit da…
De kunst van het bellen blazen: inflatie

De kunst van het bellen blazen: inflatie

We hebben al ettelijke zeepbellen achter de kiezen. In 2006 was de Amerikaanse vastgoedzeepbel de aftrap van een wereldwijde recessie en de Europese schuldencrisis die 8 jaar later nog steeds hoge top…
Schrijf mee!